Pages

Wednesday, 23 March 2011

Perancangan Tarbiyyah

                                                                     
Perancangan adalah perkara penting kerana sesuatu program tarbiyyah hendaklah menepati tujuan-tujuan yang tertentu. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perancangan tarbiyyah ialah:
1.Mengenalpasti keperluan semasa- perlu kepada persiapan ahli yang dilatih dengan kemahiran tertentu.

2.Menentukan matlamat: kenalpasti kelemahan-kelemahan yang timbul dan memberi keutamaan terhadap penyusunan program tarbiyyah.

3.Mengenalpasti tahap kefahaman para peserta- ambil kira kematangan peserta dan memulakan pendedahan daripada peringkat asas, dan meneruskan keperingkat seterusnya jika sudah lengkap.

4.Menentukan kandungan program tarbiyyah- ambil kira matlamat yang ingin dicapai dan tahap kefahaman peserta. Hubungan dalam setiap program harus diperjelaskan agar wujud kaitan yang tersusun diantara satu program dengan program seterusnya.

Monday, 21 March 2011

Sunday, 20 March 2011

Membuka Pintu Hidayah

Alhamdulillah, kesyukuran buat Allah yang memberikan kekuatan sehingga ke hari ini. Walaupun diri ini penuh ‘desire’ yang mendesak, tetapi nafsu yang dipupuk dengan iman insyaAllah mampu untuk ditundukkan. Syukur juga kerana rezeki yang selama ini bergantung kepadanya tidak diputuskan, rahmat Allah itu maha luas, diharap peluang untuk meneruskan hidup ini dijalankan dengan yang terbaik.

Setelah lama mendiamkan diri daripada arena blogging, saya kini cuba untuk meluangkan masa kembali di hadapan komputer untuk menulis sedikit perkongsian . . .. . .
Membuka Pintu Hidayah

Kebersihan hati itu mengundang rahmat daripada Allah. Begitu juga hidayah, yakni sebuah petunjuk yang membimbing seseorang itu untuk dekat kepada Allah swt. Namun, andainya hati itu sarat dengan dosa dan tercalit noda-noda maksiat, maka manakah mungkin ianya akan membuka ruang kepada orang lain untuk menerima hidayah lewat tangannya.

“Sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui engkau (dakwah engkau) maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah.”
[Hadis Riwayat Muslim]

Persoalan unta merah di dalam hadis ini yang menggambarkan sesuatu perkara yang sangat-sangat mahal dan sukar dimiliki adalah satu perbincangan yang sudah diketahui ramai. Namun, adakah ianya mudah untuk Allah berikan ganjaran sebesar itu?
 

Wednesday, 16 March 2011

Adam Dan Hawa


Jasad manusia dan jenisnya:

Tajuk ini dikhususkan untuk membicarakan tentang permulaan jasad manusia. Ada empat jenis: jasad Adam, jasad Hawa, jasad Isa dan jasad keturunan Adam. Setiap jasad ini berbeza daripada pembentukan jasad-jasad lain menurut hukum sebab musabab, sekalipun bersamaan dalam bentuk zahiriah dan rohaniah. Kita membicarakan mengenainya agar akal yang lemah tidak terdorong untuk membayangkan kuasa Ilahi atau hakikat sebagai tidak cukup berkuasa, dan menganggapkan bahawa makhluk bangsa manusia ini muncul daripada hanya satu penyebab yang zatnya memperkenankan pembentukan ini.

Allah menyangkal keraguan ini lantaran pembentukan manusia ini muncul pada Adam dengan cara yang ia tidak muncul pada Hawa; jasad Hawa muncul melalui perantaraan yang jasad Adam tidak muncul melaluinya; dan jasad keturunan Adam muncul melalui cara yang jasad Isa tidak melaluinya. Setiap daripada semua ini dipanggil manusia menurut istilah. Ianya begitulah seharusnya diketahui bahawa Allah mempunyai ilmu mengenai segala perkara dan bahawa Dia berkuasa berbuat apa sahaja.


Friday, 4 March 2011

10 Cara Membahagiakan Ibu Bapa

Setiap anak wajib berbakti dan mentaati ibu bapa bertujuan membahagiakan kehidupan mereka melalui hari tua. Ajaran Islam meletakkan ibu bapa pada kedudukan yang mulia.

Banyak bakti yang boleh dilakukan kepada ibu bapa.

Bakti itu dalam bentuk metarial dan hubungan kasih sayang.

Ini bersesuaian dengan fizikal ibu bapa yang semakin uzur dan memerlukan lebih perhatian.

Terdapat sekurang-kurangnya 10 bakti perlu dilakukan setiap anak terhadap ibu bapa.

" BI RUH...BI DAM "